bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 15.03.2021 z powodu:
koniec naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko głównego księgowego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Złotowie


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. Urszula Powalisz KujanOpublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 27.11.2018
Podpisał: Joanna Warpińska
Dokument z dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 3 405
Wersja do druku