bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ustala się dzień wolny od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Złotowie 07 stycznia 2022r. w zamian za święto przypadające 01 stycznia 2022r.

                                                                                                  

                                                                   KOMUNIKAT
                                     POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO                                                                             W ZŁOTOWIE
                      DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY W POWIATOWYM INSPEKTORACIE
                                           NADZORU BUDOWLANEGO W ZŁOTOWIE
                                    w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem


Wprowadza się od dnia 29 maja 2020r. do odwołania
Ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie w zakresie obsługi bezpośredniej klienta:
• Składania wniosków i pism: przyjmowanie dokumentacji odbywa się na stanowisku w holu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie, przez wyznaczonego pracownika Inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr 67 263 53 84;
• Udostępnianie dokumentacji i udzielanie informacji dotyczącej prowadzonych postępowań: odbywa się na stanowisku w holu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie, przez pracownika Inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr 67 263 53 84;
• Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków: odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod nr 67 263 53 84,
Ponadto, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nadal rekomenduje składanie dokumentacji poprzez operatora pocztowego i za pomocą platformy ePUAP.


Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

                                                                                     p.o. Powiatowego Inspektora
                                                                                Nadzoru Budowlanego w Złotowie
                                                                                    mgr inż. Mateusz Szweda

      

       W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie przypomina, o ciążących na właścicielach i zarządcach budynków obowiązkach wynikających z:
 art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) zgodnie z którym należy zapewnić przeprowadzanie, co najmniej raz z roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 art. 61 ust. 2 Prawa budowanego, zgodnie z którym do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
 art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 budynków podlegają obligatoryjnym kontrolom stanu technicznego co najmniej dwa razy w ciągu roku

Aktualności

Sprawy dostępności

29.09.2020

Dane kontaktowe osób pełniących funkcję koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Warpińska oraz Pan Mateusz Szweda

e-mail: sekretariat@pinb-zlotow.pl

tel. 67 2635384

Praktyczny portal informacyjny

10.07.2018

Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny.
Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób niepełnosprawnych oraz poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych.Opublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 28.12.2021
Podpisał: Adam Michalak
Dokument z dnia: 02.03.2021
Dokument oglądany razy: 193 745